Vize içeriğine geri dön

Alman Vizesi

    pdf2                   pdf2

BAŞVURU FORMU                VEKALETNAME

TİCARİ VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Bu bilgi notundan vize başvurusu için hangi belgeleri ibraz etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Lütfen vize başvurusu ile ilgili genel bilgiler içeren ve ayrıca hazırlanmış bulunan bilgi notunu ile ilgili bilgi notunu da inceleyiniz.

Ticari vize başvurusu için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekir. Gerekli tüm belgelerin ibraz edilmesi şartıyla başvurunuzun işleme alınabileceğini dikkate almanızı rica ederiz.

 • En az 6 ay geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli
 • Eksiksiz ve okunaklı doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge
 • 2 adet biometrik özelliklere uygun resim (6 aydan eski olmamalı, rötuş yapılmamış olmalı ve kontrastları iyi olmalı. 35×45 boyutlarında yüz maksimum 36mm ile minimum 32mm arasında olmalıdır.).
 • Seyahat sağlık sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve en az gidiş-dönüş tarihlerini kapsayan tüm Schengen Ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası. Not: Yıl içerisinde birden fazla seyahat planlanıyorsa yıllık seyahat sağlık sigortası yaptırılması tavsiye edilir.
 • Gidiş-dönüş Uçuş rezervasyonu ve konaklama belgeleri (Örn: Otel rezervasyonu)
 • Davetiye (aslı veya faks olarak, aşağıdaki bilgileri içermeli:a) Başvuru sahibinin adı ve görevi ile firması hakkında bilgib) Önemli: Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresic) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)d) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)e) Duruma göre seyahat, konaklama vs. giderlerinin karşılanacağına dair belge
 • Fuar/sergi ziyareti için: Katılımcı şirket adına fuar stand belgeleri. Almanya’ daki fuar standı için yapılan ödeme/Banka dekontu veya Fuar giriş kartı.

ÜCRETLİLER İÇİN:

 • Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye`deki işveren firmanın yazısı (aslı):a) Başvuru sahibinin firmadaki görevib) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)c) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)d) Almanya`daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminate) İlk seyahat gidiş-dönüş tarihleri belirtilmelidir
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (4a)
 • SGK`lı değilse noter onaylı iş akdi
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Yeni tarihli vergi levhası
 • Güncel şahsi veya şirket banka hesap dökümleriNot: Müracatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemeleri ibraz edilmelidir

ÖZEL SEKTÖRDE ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN:

 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Orjinal ve 6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret sicil gazetesi kayıt sureti
 • Yeni tarihli vergi levhası
 • Bağ-kur dökümü
 • Güncel şahsi veya şirket banka hesap dökümleri

ÇİFTÇİLER İÇİN:

 • Ziraat Odasından çiftçilik belgesi
 • Bütün Schengen ülkeleri için yurt dışı sağlık sigortasının yaptırılması gereklidir. Bu seyahat sağlık sigortasının geçerliliği en azından planlanan ilk seyahat tarihlerini kapsamalıdır. A/T 11 Belgesi yeterli değildir. Vize başvurusu esnasında yurt dışı sağlık sigortasının hem aslının hem de fotokopisinin ibraz edilmesi rica olunur (aslı tekrar iade edilecektir). Lütfen yurt dışı seyahat sağlık sigortası hakkında ayrıca hazırlanmış bilgi notunu da dikkate alınız.

Talep edilen vize süreleri bakımından sigorta poliçesinin ilk gün saat 12.00′ de başlaması ve son günde bitmesi halinde ilk ve son gün vize süresine dahil edilmez, zira yalnızca tam sigortalı olan günler için vize verilebilmektedir. Uçak rezervasyonu ile Schengen ülkelerine saat 12.00’den sonra giriş yapılacağı ve son gün çıkışın da saat 12.00’den önce olduğunun kanıtlanması durumunda da bu koşul geçerlidir.

UYARI:

 • Belirl bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Şahsi başvururlar dışında kişiler veya acentalar ile evraklar İDATA’ya getirildiğinde pasaport sahibi tarafından ıslak imzalı ”pasaport teslim vekaletnamesi” gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için ”pasaport teslim vekaletnamesi”ni yasal velisi/velileri ıslak imzalı olarak ibraz etmelidirler.
 • İbraz edilecek belgeleri lütfen yukarıda sıralandığı şekilde hazırlayınız. Başvuru sırasında ancak tüm belgelerin ibraz edilmesi halinde vize başvurusunun işleme alınması mümkündür. Eksik evrak olması durumunda başvuru iade edilir.

Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.